Har Har Shambhu Mp3 Download – Jeetu Sharma

Har Har Shambhu Mp3 Download – Jeetu Sharma details will find here.

Har Har Shambhu Song Credit:

  • Song: Har Har Shambhu Shiv Mahadeva,
  • Singer: Abhilipsa Panda, Jeetu Sharma,
  • Cast: Abhilipsa Panda,
  • Jeetu Sharma
  • Lyrics: Jeetu Sharma & Traditional,
  • Label: Jeetu Sharma,

Har Har Shambhu Lyrics

Har har shambhu
Shambhu shambhu shambhu,
Shiv mahadeva
Shambhu shambhu shambhu shambhu
Shiv mahadeva,

Karpurgauram karunavataram
Sansarsaram bhujagendraharam,
Karpurgauram karunavataram
Sansarsaram bhujagendraharam,

Sada vasantam hridayaravinde
Bhavam bhavani sahitam namami,,
Sada vasantam hridayaravinde
Bhavam bhavani sahitam namami,,

Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu,,,
Shiv mahadeva shambhu shambhu
Shambhu shambhu shiv mahadeva,,,,
Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu
Shiv mahadeva shambhu shambhu
Shambhu shambhu shiv mahadeva,,,

Sananda maananda bhavane vasantam
Ananda kandam hrita paap vrindam,
Sananda maananda bhavane vasantam
Ananda kandam hrita paap vrindam,

Varanshi naatham mam natham
Sree viswanatham saranam prapagye,
Varanshi naatham mam natham,
Sree viswanatham saranam prapagye

Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu,
Shiv mahadeva shambhu shambhu
Shambhu shambhu shiv mahadeva,
Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu,
Shiv mahadeva shambhu shambhu
Shambhu shambhu shiv mahadeva,,

Avantikayam vihita vataram
Muktipradanaay cha sajjannaam,
Avantikayam vihita vataram
Muktipradanaay cha sajjannaam,

Akaalmrityo parirakshanartham
Vande mahakaalam mahasuresham,
Akaalmrityu parirakshanartham
Vande mahakaalam mahasuresham,

Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu,
Shiv mahadeva shambhu shambhu
Shambhu shambhu shiv mahadeva,
Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu,
Shiv mahadeva shambhu shambhu
Shambhu shambhu shiv mahadeva,

Nagendra haaraya trilochanaay
Bhasmanga ragaaya maheswaraya,,
Nagendra haaraya trilochanaay
Bhasmanga ragaaya maheswaraya,,

Nithyaya shudhaya digambaraya
Tasmai nakaraya namashivaya,,
Nithyaya shudhaya digambaraya
Tasmai nakaraya namashivaya,

Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu,
Shiv mahadeva shambhu shambhu
Shambhu shambhu shiv mahadeva,,
Har har shambhu shambhu
Shambhu shambhu…